ភោជនីយដ្ឋាន មើលទាំងអស់

Arabica Phnom Penh The Commune Toul Kork

Arabica Phnom Penh The Commune Toul Kork

  • $ - $$$
  • បើក

មុខម្ហូប: កាហ្វេ

ហាងកាហ្វេ

Wild Rose Eatery

Wild Rose Eatery

  • $ - $$
  • បិទ

មុខម្ហូប: កាហ្វេ, ភីហ្សា

ហាងកាហ្វេ

Krosal - ក្រសាល

Krosal - ក្រសាល

  • $ - $$$
  • បើក

មុខម្ហូប: កាហ្វេ, ស្រាក្រឡុក, ស្ពាកាទី, ផាសស្តា, ស្រាបៀរ

បារ, ហាងកាហ្វេ

វីដេអូណែនាំ មើលទាំងអស់

Light Cafe - A Coffee Shop by Day and a Bar by Night
1:13

Light Cafe - A Coffee Shop by Day and a Bar by Night