ជីវប្រវត្តិ

បើមើលពីខាងក្រៅទៅ ដូចអាគារអាថ៌កំបាំងមួយអញ្ចឹង ដល់ពេលចូលដល់ខាងក្នុង បានដឹងថាគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលប៉ុណ្ណា។ 1967s Muzik & Bistro មានបម្រើអាហារច្រើនមុខណាស់។ មិនថាម្ហូបអាស៊ី ឬអឺរ៉ុបនោះទេ ពិសេសគ្រឿងក្លែមពេញនិយមៗ ទុកគ្រាន់ញ៉ាំពេលបណ្តែតអារម្មណ៍តាមតន្ត្រីរណ្តំដួងចិត្ត ជាមួយនឹងរសជាតិពិសេសប្រចាំហាង។​

អត្ថបទគួរតែអានបន្ទាប់