៣ជម្រើសនៃ Mythic Combo ពី KFC ឈុតអាហារដ៏ស័ក្តិសមសម្រាប់ហ្វេន Mobile Legends: Bang Bang

ហ្វេន Mobile Legends: Bang Bang ទាំងអស់គ្នា! ថ្ងៃនេះ FoodBuzz មានដំណឹងល្អមួយចង់ប្រាប់ គឺថាឈុត Mythic Combo របស់ KFC មានលក់ហើយណា៎! មានដល់ទៅ៣ជម្រើស ជាមួយនឹងមុខម្ហូបនិងតម្លៃដ៏ពិសេស។

  • Mythic Combo 1 

ដំឡូងបារាំង + ចុងស្លាប់មាន់២ដុំ + Nugget ៣ដុំ​ + Whipped Potato 1 និង ភេសជ្ជៈស្ទីង១កំប៉ុង

  • Mythic Combo 2 

Nugget បឺហ្គឺ១ + ដំឡូងបារាំង + សាច់មាន់១ដុំ + Whipped Potato 1 និង ភេសជ្ជៈស្ទីង១កំប៉ុង

  • Mythic Combo 3 

Zinger Waikiki Burger ១ + ដំឡូងបារាំង + សាច់មាន់១ដុំ + Nugget ៣ដុំ និង ភេសជ្ជៈស្ទីង២កំប៉ុង

ទូរស័ព្ទកុម៉្មង់ជាមួយសេវាដឹកជូនឥតគិតថ្លៃ ឬ ខលកុម្ម៉ង់មុនពេលទៅទទួលនៅហាង KFC ផ្ទាល់​តាមរយៈលេខ 023 99 6000 និង 070 89 6000។ ឬក៏អាចកុម្ម៉ង់តាមភ្នាក់ងារដឹកជញ្ជូនជាដៃគូរបស់ KFC ផងដែរ! នៅចាំអីទៀត? តោះ! កុម្ម៉ង់ឈុតពិសេស ទុកញ៉ាំមើលការប្រកួតពិសេសជាមួយគ្នា៕

KFC Cambodia

អត្ថបទគួរតែអានបន្ទាប់